Prague Airport Transfers - propagační videoPrague Airport Transfer zajiš'tuje přepravu z/na Letiště Václava Havla. Prezentační video je v oblasti služeb, v tomto případě taxi služby, klíčovým marketingovým prostředkem k posílení důvěry vašich potenciálních klientů. Pocit, který vyvolá, bude totožný s jeho očekáváním od služby samotné.